HOTLINE HỖ TRỢ

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến đặt hàng – tư vấn

Điện thoại: 0243 941 6265 – 0243 822 3448 – 0243 942 0218

Fax: 0243 942 0218

Facebook: https://www.facebook.com/bhld191/

Email:  huongdung.bhld@gmail.com

CÔNG TY TNHH KINH DOANH ỨNG DỤNG TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG HƯƠNG DŨNG